سنندج؛ بازداشت یکی از اساتید دانشگاه کوردستان

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۲ آذر ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، جمیل بهرامی استاد گروه عمران دانشگاه کوردستان توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.

براساس گزارشات رسیده، نامبرده در جریان قرائت بیانه اساتید دانشگاه کوردستان، در جهت حمایت از دانشجویان و شهروندان معترض، توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران، پس از بازداشت به مکانی نامعلوم انتقال داده شده‌است.

باید خاطرنشان کرد کە، تا زمان نگارش این خبر، هیچ اطلاعی از شرایط و محل نگهداری نامبرده در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید