جان باختن یک جوان دیگر در پیرانشار با شلیک نیروهای سرکوبگر

ک.م.م.ک:

جمعە ۲۷ آبان ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند اهل پیرانشهر(پیرانشار) بە اسم امیر فراستی شاد با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر جان باخت.

بر اساس گزارش، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران، با شلیک مستقیم اسلحە جنگی بە سوی معترضین پیرانشهر، موجب زخمی شدن این شهروند و تعداد زیادی از شهروندان شدە کە امیر فراستی شاد پس از انتقال بە بیمارستان پیرانشهر بر اثر شدت جراحات، جان باخت.

شایان ذکر است کە، پیکر این شهروند جان باختە با حضور خیل عظیمی از شهوندان، در مسجد حضرت اسماعیل پیرانشهر تشییع سپس بە سوی آرامستان روانە شد.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید