جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباراعتراضات سراسریترور و ناپدیدشدگان قهریخودکشی و قتلسلایدرقتلکشته شدهمرد

جان باختن یکی از زخمی شدگان بوکان

ک.م.م.ک:

جمعە ۲۷ آبان ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، میلاد معروفی شهروند ۲۳ سالە اهل بوکان کە یک روز قبل در جریان اعتراضات سراسری در بوکان زخمی شدە بود در بیمارستان جان باخت.

بر اساس گزارش، میلاد معروفی روز پنج شنبە، با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر ایران بە شدت زخمی و بە بخش ICU بیمارستان شهر بوکان منتقل شد. نامبردە بە علت شدت جراحت یک روز بعد جان خود را از دست داد.
م.ە

Related posts

اشنویه؛ افزایش شمار معترضان محکوم به اعدام

Bilal Enferadi

سقوط یک کولبر از ارتفاع و زخمی شدن یک تن دیگر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح حکومت ایران

حمله های ادامه دار شیمیایی و سمی به مدارس

Bilal Enferadi