ربودن چند تن از دانشجویان دانشگاه رازی کرماشان توسط نیروهای امنیتی ایران

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش های رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، سەشنبە وچهارشنبه ٢٤ و ۲۵ آبان ۱۴۰۱ خورشیدی، پنج دانشجوی دانشگاه رازی کرماشان با نام های :
مریم محمدی (اهل تهران )،
علی روزی ( اهل لرستان در دانشگاه پتروشیمی رازی کرماشان)،
مسعود کرمی ( دانشجوی عمران دانشگاه رازی کرماشان )،
معین منوچهری (مهندس کامپیوتر) و امیر حسین مهرانجو( دانشجوی علوم کامپیوتر).

بر اساس این گزارش از دانشجویان ربوده شده هیچ اطلاعی از وضعیت سلامتی ، محل نگهداری و سرنوشت این هیچ اطلاعی در دسترس نمی باشد .

لازم به ذکر است که، شورای آزادی خواهان کرماشان هویت این دانشجویان را فاش کرده و پیگیر وضعیت و سرنوشت آنها می باشد.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید