زخمی شدن پنج تن از خانواده یکی از جانباختگان توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران

ک.م.م.ک:

سه‌شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ خورشیدی، یکی از شهروندان اهل کامیران با هویت “فواد محمدی” پدر دو فرزند در جریان اعتراضات مردمی توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران کشته شد و خانواده وی که به‌ منظور تحویل گرفتن جسد نامبرده به بیمارستان سینا مراجعه کرده بودند، هدف شلیک نیروهای امنیتی حکومت ایران قرار گرفتند.

براساس گزارش، در جریان خیزش سراسری مردم کە در شرق کوردستان و تمامی شهرهای ایران در جریان است، فواد محمدی با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در شهر کامیران کشته شد و بعد از مراجعه خانواده به بیمارستان به منظور تحویل گرفتن جسد نامبرده، نیروهای امنیتی به طرف خانواده جانباختە با گلوله ساچمه‌ای شلیک کرده و در این بين پنج تن از اعضای خانواده فواد محمدی زخمی شدند.

اسامی زخمی شدگان به شرح زیر است؛
پدر نامبرده “اسماعیل محمدی”
عموی نامبرده “حسن محمدی” و “احمد، آرام و خبات محمدی” برادران فواد محمدی می‌باشند که در این جریان زخمی شدەاند.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید