اورمیه؛ دبیر فیزیک و دانشجوی مقطع دکتری بازداشت شد

ک.م.م.ک؛

روز شنبه ۲۱ آبان ماه سال ۱٤۰۱خورشیدی، شهروندی با هویت “اسماعیل رحمت پور” دبیر فیزیک و دانشجوی مقطع دکترای فیزیک در رابطه با تجمعات اعتراضی مردم در سراسر ایران پس از احضار به اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شد.

باید خاطرنشان کرد؛ پس از بازداشت نامبرده هیچ اطلاعی از سرنوشت و اتهامات مطروحه در دست نمی باشد.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید