بازداشت ۹ شهروند در موچش کامیران

ک.م.م.ک:

جمعه ۲۰ آبان ۱۴۰۱ خورشیدی، در پی اعتراضات و اعتصابات مردمی به قتل حکومتی ژینا امینی ۹ شهروند اهل موچش کامیران با اسامی:
۱. امید ساعدموچشی
۲. هژیر ساعدموچشی
۳. جمال ساعدموچشی
۴. صالح ساعدموچشی
۵. شهرام ساعدموچشی
۶. فرشید ساعدموچشی
۷. زانکو ساعدموچشی
۸. میلاد ساعدموچشی
۹. رامتین جعفری
توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در موچش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

لازم به ذکر است که تا لحظه انتشار این خبر از سرنوشت و وضعیت سلامتی این شهروندان هیچ اطلاعی در دسترس نمی باشد.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید