ادامه اعدام زندانیان کورد توسط جمهوری اسلامی ایران درشرق کوردستان

در ادامه اعدام زندانیان مخصوصا زندانیان کورد محبوس در زندانهای جمهوری اسلامی ایران، یک زندانی دیگر اعدام شد.

طبق گزارشێ کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است روز گذشته ۲۸ مردادماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی، یک زندانی کورد به نام «آیدین تیمورپور» با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان سلماس به دار آویخته شد،وی که در روستای بالوی ارومیه ساکن بود، بعد از محکومیت به اعدام، به زندان سلماس منتقل شده بود.

روز ۲۷ مردادماه، خانواده ی آیدین تیمورپور جهت آخرین ملاقات با وی، به زندان سلماس فراخوانده شده بودند.

این زندانی کورد از اهالی روستای «اسپی دره» سلماس بوده که پیشتر با اتهامات مربوط به مواد مخدری توسط دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران در ارومیه به اعدام محکوم شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان