جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباراعتراضات سراسریبازداشتسلایدرمدنی

سقز؛ یک شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارشات دریافتی، دوشنبه ۱۶ آبان ماه سال ۱۴۰۱خورشیدی، یک شهروند باهویت ” میلاد عبدی ” اهل شهرستان سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال‌ داده شد.

شایان ذکر است که، تا لحظه نگارش این خبر از سرنوشت و محل نگهداری نامبرده هیچ اطلاعی در دست نیست.

ع . ر

Related posts

گزارش نگران کننده از وضعیت سلامت عثمان اسماعیلی

Bilal Enferadi

انتقال آرام زندی به زندان مرکزی جمهوری اسلامی در سنه

دستگیری ۵ شهروند از سوی نیروهای امنیتی ایران