یک شهروند اهل دهلران ربوده شد

ک.م.م.ک:

یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند اهل دهلران با هویت “فرزاد آذرپیرا” توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران ربوده شد.

براساس گزارش، ربودن این شهروند در رابطه با جریان اعتراضات سراسری درکوردستان و سایر شهرهای ایران انجام گرفته است.

تا لحظه تنظیم این خبر از سرنوشت و محل نگهداری نامبرده اطلاعی در دست نیست.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید