محمدامین آگوشی دهان خود را دوخت

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان  محمدامین آگوشی زندانی امنیتی زندان مرکزی تبریز از شنبه 23 مرداد با دوختن دهانش دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است.

در گزاش امدە است کە مسئولین زندان تبریز این زندانی را از زمان آغاز اعتصاب غذا به قرنطینه بند ویژه روحانیت این زندان منتقل کرده اند.

در همین رابطە خبرگزاری هرانا در توضیح علل اعتصاب غذا وی نوشتە است کە  یک هفته قبل، وقتی آقای آگوشی از مسئولین زندان تقاضای مرخصی می کند. رئیس زندان علاوه بر مخالفت به ایشان توهین و فحاشی هم کرده است.  و درپی این اقدام آقای آگوشی با دوختن لبانش دست به اعتصاب غذا زده است که توسط مقامات زندان به سلول انفرادی بند ویژه منتقل شده است.

محمد امین آگوشی در تاریخ اول مهرماه ٨۶ به اتهام جاسوسی و همکاری به نفع حکومت اقلیم کردستان  توسط نیروهای انتظامی امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. وبە مدت  ۷ ماه و ۲۰ روز در سلول های انفرادی قرارگاه رمضان وزارت اطلاعات واقع در شهرستان ارومیه جهت بازجویی بسر برد و سپس با قرار وثیقه ی ۱۵۰ میلیون تومانی که از سوی شعبه ی ۲ بازپرسی دادسرای نظامی ارومیه توسط بازپرس پرونده آقای باغبان صادر شده بود، آزاد شد.

در اردیبهشت ماه سال ٨۶ با مراجعه به شعبه ی ۲ دادسرای نظامی  جمهوری اسلامی ایران درشهرستان ارومیه به ریاست آقای حافظ غفاری و قاضی پرونده آقای صمیمی، تفهیم اتهام و به اتهام محارب متهم شناخته شد و به زندان مرکزی ارومیه انتقال داده شد. پس از گذراندان ۴ ماه در زندان مرکزی ارومیه بعد از ۵ جلسه تشکیل دادگاه به ریاست حافظ غفاری با توهین حکم اعدام از طریق تیرباران صادر و اعلام گردید.

با اعتراض به حکم صادر شده، پرونده برای دادرسی به دیوان عالی کشور شعبه ی ۳۱ به ریاست محمد سلیمی انتقال داده شد و حکم اعدام از طریق تیر باران به استناد ماده ۱۰۹ قانون اساسی تایید گردید.

در سال ۱۳۸۹ پرونده برای اعاده ی دادرسی باز و به دیوان عالی کشور شعبه ی ۳۱ فرستاده شد و حکم اعدام از طریق تیر باران به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری در تبعید تغییر پیدا کرد.

وی درمرداد ماه ۱۳۹۱ به زندان مرکزی زاهدان تبعید شده و بعد از یکسال موافقت دادستان دادسرای نظامی به مرخصی اعزام شد.

محمد امین آگوشی در فروردین سال جاری از زندان زاهدان به زندان تبریز منتقل شد و در بند ۱۲ نظامیان زندان تبریز نگهداری می شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان