بی خبری از سرنوشت آواره پرتوی

آواره پرتوی ۲۴ساله فرزند علی، ۲۱ تیرماه سال جاری در محل کارش توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسدارن جمهوری اسلامی ایران در شهرستان  بانه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

خانواده نامبرده پس از یک ماه تا اکنون از محل نگهداری فرزندشان و به رغم تلاش و مراجه به نهادهای سپاه باسداران و ارگان امنیتی وزارت اطلاعات در بانه ناکام ماندەاند و شدیدا نگران سرنوشت پسرشان هستند.

طبق آمارهای موجود در دوماه اخیر بیش از ۷۰ شهروند در شهرهای اشنویه، سنندج، مریوان، مهاباد، نودشه، سقز، بوکان، سروآباد، سردشت ، دهگلان ودیگر شهرهای شرق کوردستان بازداشت و به سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه  پاسدران جمهوری اسلامی ایران در این شهرها انتقال یافته‌اند، که سرنوشت بسیاری از آنان همچنان در خبری در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان