پیرانشهر؛ بی اطلاعی از سرنوشت دو شهروند بازداشت شده

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش ها، از سرنوشت دو شهروند به نام های خضر علی پور و شاهین آرمند اهل پسوه از توابع شهرستان پیرانشهر(پیرانشار) پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی ایران اطلاعی در دست نیست.

بر اساس این گزارش، این دو شهروند در روزهای جمعه و شنبه تاریخ ٦و۷ آبان ماه ۱٤۰۱ خورشیدی در جریان تظاهرات عمومی توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

تا لحظه تنظیم این خبر از محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید