وضعیت یک کودک ۱۲ ساله‌ی مجروح در جریان اعتراضات سراسری رو به بهبودی است

ک.م.م.ک:

“سکاڵا غنوی ” ۱۲ ساله فرزند رحمان اهل شهرستان پیرانشهر(پیرانشار) که، روز شنبه مورخ هفتم آبان ماه در جریان اعتراضات عمومی در پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی از ناحیه شکم و دست به شدت مجروح شده بود، جهت مداوا او را در بیمارستان خمینی پیرانشهر بستری کردند.

سکاڵای ۱۲ ساله پس از بستری شدن دربیمارستان و رسیدگی به جراحاتش اکنون حال عمومی وی رو به بهبودی است.

ع . ر

عکس از کردپا گرفتە شدە است.

دیدگاهتان را بنویسید