تیراندازی به دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج(سنه)

ک.م.م.ک:

شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ خورشیدی، بر اساس گزارش های رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، در پی تحصن دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج (سنه) نیروهای امنیتی حکومت ایران در این شهر و با همکاری رئیس دانشگاه ” قباد میمنت آبادی” دانشجویان را متفرق و به سوی آنها تیراندازی کردند.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید