سه کولبر در مرز نوسود زخمی شدند

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ خورشیدی، سه کولبر با اسامی “وَلی امینی” فرزند غریب، “ایوب بابایی” فرزند شبیب و “سلام صفایی” فرزند حسن، هر سه اهل ثلاثی باواجانی در مرز نوسود توسط نیروهای مسلح ایران مجروح شدند.

بر اساس گزارش، این سه کولبر مجروح برای مداوا به بیمارستان طالقانی کرماشان منتقل و هم اکنون تحت مراقبت های ویژه پزشکی هستند.

شایان ذکر است که، نیروهای مسلح ایران بدون اخطار این کولبران را هدف شلیک گلوله قرار دادند.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید