ادامه بازداشت شهروندان در شهرهای کوردستان

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، طی چند روز گذشته دو تن دیگر از شهروندان از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافتند.

هویت این دو تن “صادق سارکه‌یی”، ساکن مهاباد و “مامند محمدشور”, ۳۵ ساله و فرزند ابوبکر احراز گردیده است.

لازم به ذکر است که، تا لحظه انتشار این خبر از وضعیت جسمی و مکان نگهداری این دو شهروند اطلاعی در دست نیست.

ب.ئ

دیدگاهتان را بنویسید