چهار شهروند در آبدانان و دره‌شهر بازداشت شدند

ک.م.م.ک:

چهارشنبه مورخ ۲۷ مهرماه سال ۱۴۰۱خورشیدی، دو شهروند به اسامی “اسماعیل باویر” و “علیرضا سلیمانی ” اهل شهرستان آبدانان در جریان اعتراضات عمومی نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه‌‌ی حکم قضایی این افراد رابازداشت و به مکان نامعلومی انتقال دادند.

همچنین و درهمین راستا، ۲شهروند دیگری بنام “محمد زینی وند” و” ستار زیدی” اهل دره‌شهر از توابع شهرستان آبدانان نیز بدون ارائه‌‌ی حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

لازم به یادآوری است که، تا لحظه انتشار این خبر از سرنوشت و محل نگهداری نامبرده‌گان اطلاعی در دست نیست.

ع . ر

دیدگاهتان را بنویسید