تهران؛ دو شهروند کورد بازداشت شدند

ک.م.م.ک:

سه‌شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند کورد و فعال حقوق بشر با هویت “حسین رضایی” توسط نیروهای امنیتی ایران در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.


همچنین به همراه نامبرده یک شهروند دیگر نیز به نام “نیلوفر فتحی” مدرس ریاضی در دبیرستانهای تهران بازداشت شد.

شايان ذکر است که، تا لحظه تنظیم این خبر، از سرنوشت و محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید