بازداشت یک دانشجوی کورد در تهران

ک.م.م.ک:

جمعە ۲۲ مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در محلە مجیدیە تهران یک دانشجوی رشتە کامپیوتر دانشگاە خواجەنصیر بە نام “سروش احمدی” را بازداشت کردند.

لازم بە ذکر است کە، بازداشت این دانشجوی کورد در روند اعتراضات صورت گرفتە و تا لحظە نشر این خبر از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید