بازداشت سەتن از اعضای خانوادە واران محمد نژاد

ک.م.م.ک:

یکشنبە ۲۴ مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهی امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران در سنندج(سنە) سە تن از اعضای خانوادە “واران محمد نژاد” را بە اسامی “سحر وهابی” مادر واران، “ویدا محمد نژاد” خواهر و “پیام میری” همسر واران را در هنگام مراجعە بە بازداشتگاە ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران موسوم بە شهرامفر جهت اطلاع از وضعیت واران، بازداشت کردند.

لازم بە ذکر است کە، نیروهای ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران پیشتر در روز پنج شنبە ۲۱ مهرماە، واران محمدنژاد، اهل روستای تنگیسر از توابع سنندج و دانشجوی هنر دانشگاە یزد و از اعضای انجمن فرهنگی_نۆژین را بازداشت و بە قرارگاە امنیتی شهرامفر منتقل کردند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید