بازداشت چند شهروند در شهرهای مختلف کوردستان

ک.م.م.ک:

طی چند روز گذشته تعدادی زیادی از شهروندان توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهرهای مختلف بازداشت شده اند که اسامی این افراد و شهرهای آنها به شرح زیر می باشد،

کرماشان؛
۱. جعفر امینی، هنرمند و فعال محیط زیست می باشد که تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۱ خورشیدی، توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

اشنویه؛
۱. شاهو برهم، ۱۸ ساله ، فرزند عیسی
توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

بوکان؛
۱. شورش میرانی ۱ مهر ۱۴۰۱ خورشیدی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

پیرانشهر( پیرانشار )؛
۱. سوران خضری ۲۱ مهر ۱۴۰۱خورشیدی، در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

شایان ذکر است که تا لحظه انتشار این خبر از وضعیت سلامتی و سرنوشت این شهروندان هیچ اطلاعی در دسترس نمی باشد.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید