جان باختن یک کولبر دیگر در منطقە مرزی تەتە

ک.م.م.ک:

پنج شنبە ۲۱ مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، یک کولبر جوان بە نام کاروان گلزاری ۲٨سالە، مجرد و اهل روستای اسکول از توابع مریوان در نوار مرزی تەتە هورامان بە همراە چند تن از کولبر دیگر هدف تیراندازی مستقیم نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند کە در نهایت بە جان باختن وی ختم شد.

لازم بە ذکر است کە، با شروع اعتراضات سراسری در کوردستان و ایران نسبت بە کشتن حکومتی ژینا امینی دختر جوان سقزی، نیروهای مرزی حکومت ایران کولبر مذکور و چندین کولبر دیگر را در کوردستان بە قتل رساندەاند.


شایان ذکر است کە، تا لحظە تهیە ونشر این خبر جسد این کولبر جوان، در سردخانە بیمارستان بوعلی مریوان می باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید