اشنویه؛ سرنوشت نامعلوم یک شهروند پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی ایران

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌های دریافتی، سرنوشت یک شهروند با هویت هژار حمیدی اهل شهرستان اشنویه پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی ایران نامعلوم است.

براساس این گزارش، نامبرده در روزهای اولیه تجمعات اعتراضی سراسری در شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده است و بە مدت بیش از بیست روز است کە در بی خبری بسر میبرد.

تا لحظه نشر این خبر از محل نگهداری و سرنوشت این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید