سنندج؛ بازداشت و بی خبری از سرنوشت یک شهروند معترض

ک.م.م.ک:

براساس گزارشات دریافتی؛ نیروهای امنیتی حکومت ایران در تاریخ سەشنبە ۱۹ مهر ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، در جریان سرکوب اعتراضات گسترده مردمی، یک شهروند باهویت رزگار ناصری، ساکن محله عباس آباد شهر سنندج(سنە) را بازداشت کردند.

لازم بەذکر است کە، نیروهای امنیتی حکومت ایران، نامبرده را پس از بازداشت به مکانی نامعلوم انتقال داده، با گذشت چندین روز از بازداشت نامبرده هیچ اطلاعی از شرایط و ضعیت سلامت وی در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید