دکتر رامین نشسته توسط نیروهای امنیتی ایران در سقز بازداشت شد

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ خورشیدی، دکتر رامین نشسته فرزند عطا نشسته و اهل سقز توسط نیروهای امنیتی ایران در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گفته یک منبع موثق برای جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه دادن حکم قضایی به داروخانه شبانه باران یورش برده و دکتر رامین نشسته را با خشونت بازداشت کردند.

تا لحظه تنظیم این خبر، از سرنوشت و محل نگهداری نامبرده اطلاعی در دست نیست.

به گفته این منبع، پزشک نامبرده به دلیل معالجه تظاهرکنندگانی که در جریان اعتراضات به قتل ژینا امینی توسط نیروهای امنیتی ایران مجروح شده بودند، بازداشت شد.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید