مهاباد؛ بازداشت ۳ تن از شهروندان توسط نیروهای سرکوبگر حکومت ایران

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ خورشیدی، سه شهروند به نامهای “هاوری میری”، “دیاکو خسروانجم”، “محمد شکری”، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدند.

براساس گزارشات رسیده؛ نیروهای امنیتی حکومت ایران، در جریان سرکوب اعتراضات به قتل حکومتی ژینا امینی در چند هفته اخیر، اقدام به کشتار و بازداشت گسترده در تمامی شهرهای کوردستان کرده اند.

باید خاطرنشان کرد ؛ تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی، از شرایط ومحل نگهداری آنها در دست نیست.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید