افزایش شمار جانباختگان جمعه خونین در بلوچستان

ک.م.م.ک:

جمعیت حقوق بشر کوردستان به نقل از کمپین فعالان بلوچ در گزارشی اعلام می‌کند، شمار جانباختگان جمعه خونین، در شهر زاهدان که با شلیک مستقیم نیروهای حکومت ایران جان خود را از دست داده‌اند، به ۹۷ نفر و شمار مجروحان نیز به ۳۵۰ نفر رسیده است.

اسامی جانباختگان بلوچ در جمعه خونین زاهدان به شرح ذیل می‌باشد:

۱- حمزه نارویی فرزند محمد
۲- عبدالرحمن بلوچی خواه فرزند شاهی
۳- محمد امین گمشادزهی فرزند عبدالحمید
۴- محمد رضا ادیب توتازهی فرزند سید محمد
۵- محمد براهویی (طلبه)
۶- امین الله قلجایی (طلبه)
۷- عمران شه بخش فرزند عبدالقیوم
۸- یاسر شه بخش فرزند حاج تاج محمد
۹- ابوبکر علیزهی فرزند عبدالشکور
۱۰- جلیل محمد زهی فرزند رحمن
۱۱- حمید عیسی زهی
۱۲- نعمت الله کبدانی
۱۳- حمید نارویی فرزند محمد علی
۱۴- صمد شاهوزهی فرزند شیر علی
۱۵- محمد صدیق نارویی فرزند سراج الدین
۱۶- لال محمد عالی زهی فرزند ظریف
۱۷- حمزه نارویی
۱۸- عبدالغفور نور براهویی فرزند ظاهر
۱۹- حمید نارویی فرزند رشید
۲۰- فرزاد شه بخش فرزند ابراهیم
۲۱- محمد قلجه ای
۲۲- محمد ریگی
۲۳- امیر حمزه شهنوازی
۲۴- لال محمد آنشینی فرزند شریف
۲۵- بلال آنشینی
۲۶- صلاح الدین گمشادزهی فرزند حاجی نعمت الله
۲۷- ابراهیم گرگیج
۲۸- احمد شه بخش فرزند عبدالکریم
۲۹- محمد اقبال (نایب زهی) شهنوازی فرزند نیازمحمد فاقد شناسنامه ۱۶ ساله
۳۰- احمد سرگلزایی
۳۱- محمد فاروق رخشانی
۳۲- منصور رخشانی
۳۳- عبدالملک شه بخش
۳۴- عمر شهنوازی
۳۵- علی اکبر حلقه بگوش
۳۶- یونس نارویی
۳۷- جلیل رخشانی فرزند مجید
۳۸- محمد علی گمشادزهی ۱۸ ساله.
۳۹- رافع نارویی
۴۰- علی عاقلی (نارویی) ۲۸ ساله
۴۱- محمود براهویی ۱۸ ساله (طلبه)
۴۲- عبدالصمد براهویی (عیدوزهی) فرزند سخی داد
۴۳- ابوبکر نهتانی
۴۴- موسی نهتانی
۴۵- عبدالمجید ریگی
۴۶- سامر هاشمزهی ۱۶ ساله
۴۷- محمدعمر شهنوازی فرزند شریف
۴۸- عبدالجلیل قنبرزهی فرزند حاجی رحمن
۴۹- امین گله بچه
۵۰- وحید هوت
۵۱- گنگوزهی (نام نامشخص)
۵۲- یک زن بلوچ (هویت نامشخص)
۵۳- عبدالغفور دهمرده
۵۴- عمران حسن زهی فرزند علی
۵۵- محسن گمشادزهی
۵۶- امیرحسین میرکازهی (ریگی) ۱۹ ساله فرزند ابراهیم
۵۷- سلمان ملکی ۲۵ ساله
۵۸- جمال عبدالناصر محمد حسنی (براهویی)
۵۹- مرتضی حسن زئی
۶۰- ذوالفقار جان حسن زئی
۶۱- آرمان حسن رئی
۶۲- محمود حسن زئی
۶۳- موسی آنشینی ۱۸ ساله فرزند عزیز
۶۴- ثامر شهنوازی
۶۵- محمدعلی اسماعیل زهی (شه بخش) فرزند عبدالواحد
۶۶- مجید بلوچزهی (شه بخش) فرزند مهرالله
۶۷- مهدی آنشینی
۶۸- عبدالمنان رخشانی
۶۹- بلال رخشانی فرزند عبدالواحد
۷۰- سامی هاشمزهی فرزند نبی ۳۳ ساله
۷۱- مولوی امید شهنوازی فرزند احمد
۷۲- اقبال شهنوازی
۷۳- سدیس کشانی ۱۴ ساله
۷۴- متین قنبرزهی
۷۵- اسماعیل آبیل فرزند رحمن
۷۶- سلیمان عرب فرزند سردار
۷۷- احمد سارانی
۷۸- جواد پوشه فرزند احمد ۱۲ ساله
۷۹- اسماعیل حسین زئی فرزند محمد سلیم
۸۰- ماه الدین شیروزهی
۸۱- جابر شیروزهی ۱۲ ساله فرزند احمد
۸۲- عبدالصمد ثابتی زاده (شاهوزهی) فرزند شیرعلی
۸۳- میرشکار (نام نامشخص) ۲ ساله
۸۴- خدانور لجعی فرزند عیسی
۸۵- موسی دویراء ۱۸ ساله فرزند عبدالقیس
۸۶- غلام نبی نوتی زهی
۸۷- امید سارانی ۱۳ ساله
۸۸- امید صفرزهی ۱۷ ساله
۸۹- عبدالوحید توحیدنیا فرزند رحیم
۹۰- نجم الدین تاجیک فرزند حفیظ الله (اهل افغانستان)
۹۱- بهزاد ریگی
۹۲- محمد نارویی ۲۴ ساله فرزند عبدالواحد
۹۳- عزیزالله کبدانی ۱۴ ساله فرزند حبیب الله
۹۴- بلال دهمرده فرزند عبدالقادر
۹۵- مولوی سعید خوگیانی
۹۶- عبدالله نارویی فرزند عبدالمجید
۹۷- محمد رخشانی ۱۲ ساله فرزند عبدالقادر

کمپین فعالان بلوچ ذکر کرده، این آمار نهایی نیست و شمار جانباختگان بیش از این می‌باشد.

شایان ذکر است؛ در جمعه خونین شهر زاهدان، شماری از شهروندان بلوچ در اعتراض به تجاوز یکی از فرماندهان نظامی حکومت ایران، به یک دختر ۱۵ ساله و همچنین قتل حکومتی ژینا امینی دختر کورد اهل سقز، در مقابل کلانتری تجمع کردند، که هدف مستقیم گلوله نیروهای حکومت ایران قرار گرفتند.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید