ثلاث باباجانی؛ #جانباختن یک نوجوان معترض با #شلیک_مستقیم #نیروهای_مسلح جمهوری_اسلامی_ایران

ک.م.م.ک:
یکشنبە ۱۷ مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، در ادامە اعتراضات سراسری کوردستان و ایران بە کشتە شدن #ژینا(مهسا) امینی دختر ۲۲ سالە سقزی توسط گشت ارشاد تهران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ثلاث باباجانی در روند سرکوب کردن شهروندان معترض با شلیک مستقیم بەسوی دستەای از معترضان، موجب جان باختن یک نوجوان با نام آرین مریدی شدند.

بر اساس گزارش یک منبع موثق بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، آرین مریدی مورد اصابت گلولە اسلحە جنگی قرار گرفتە و بە شدت زخمی شد. نامبردە توسط دستەای از معترضین و اعضای خانوادە بە بیمارستانی در کرماشان منتقل و در نهایت در بیمارستان جان باخت.

لازم بە ذکر است کە، با شلیک مستقیم و بە هدف کشتن معترضین، چندین نفر دیگر در ثلاث باباجانی زخمی شدند کە در خبرهای آیندە توسط جمعیت حقوق بشر کرودستان جزئیات آن اعلام خواهد شد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید