سنندج؛ کشتە شدن دو شهروند معترض دیگر توسط نیروهای امنیتی

ک.م.م.ک:
شنبه ۱۶ مهرماە ماه سال ۱۴۰۱خورشیدی، دو شهروند با هویت محمد امینی فرزند گلمحمد و یحیی رحیمی فرزند احمد در جریان اعتراضات مردمی بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سنندج(سنە) جان خود را از دست دادند.

لازم به ذکر است که، نامبرده گان درجريان اعتراض بە کشتە شدن ژینا امینی از طرف حکومت ایران، هدف تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ایران قرار گرفتە و جان خود را از دست دادە اند.
لازم به یادآوری است که، در شهرهای مختلف کوردستان ده‌ها شهروند با شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران جان خود را از دست داده و صدها نفر نیز مجروح شدند
ع. س

دیدگاهتان را بنویسید