بی خبری از سرنوشت یک شهروند

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش های دریافتی، از سرنوشت یک شهروند با هویت “نورالدین رستگار”، ٢٤ ساله، فرزند فاروق و اهل روستای “بردوک” پس از #بازداشت توسط #نیروهای_امنیتی حکومت ایران در اورمیه تاکنون هیچ اطلاعی در دسترس نمی باشد .

شایان ذکر است که از سرنوشت تعداد زیادی از شهروندان که توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در اعتراضات و اعتصابات مردمی به قتل حکومتی ژینا امینی که بازداشت شده اند اطلاعی در دسترس نمی باشد.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید