بازداشت سعید شیرزاد فعال حقوق کودکان و برادرش

ک.م.م.ک:

سه‌شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۱ خورشیدی،« سعید شیرزاد » فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق ساکن تهران به همراه برادرش « علی شیرزاد » توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و به مکانی نامعلوم انتقال داده شدند.

سعید شیرزاد اهل کرماشان و در زمینه حقوق کودکان فعال می‌باشد.

تا لحظه نشر این خبر از محل نگهداری و سرنوشت سعید شیرزاد و برادرش اطلاعی در دسترس نیست.

ف.ر