مشخص شدن هویت یک شهروند بازداشتی و دو مجروح

ک.م.م.ک:

روز جمعه ۸ مهرماه سال ۱۴۰۱خورشیدی، شهروندی ۲۱ ساله اهل سقز با هویت” آرام مصطفوی ” توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و مفقود ش کرده‌اند، باوجود اینکه خانواده‌اش برای کسب‌ اطلاع از سرنوشت نامبرده به همه‌ی مراکز امنیتی مراجعه کرده‌اند، ولی هيچگونه اطلاعاتی به خانواده‌اش نداده‌اند.

و در خبری دیگر، یکشنبه دهم مهر‌ماه ۲ جوان اهل شهرستان سقز با اسامی(ش.ب)وخانمی به نام(م)در جریان اعتراضات شهر سقز توسط نیروهای امنیتی ایران وبا اسلحه ساچمەیی بشدت زخمی شدند، ولی برای اینکه هویتشان برای حکومت فاش نشود، ازنامبردن کامل آنان خودداری کرده‌اند، وبرای علاج زخمهایشان جرات مراجعه به بیمارستان را ندارند.

ع . ر

دیدگاهتان را بنویسید