بازداشت یک شهروند فعال حقوق زنان در مریوان

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۱۱ مهرماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند زن به نام، «گلاله وطن دوست» اهل مریوان، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد.

براساس گزارش دریافتی؛ نیروهای امنیتی حکومت ایران، جهت سرکوب اعتراضات مردمی و شهروندان معترض، به قتل حکومتی ژینا امینی، اقدام به بازداشت نامبرده کرده، وی را به مکانی نامعلوم انتقال داده اند.

باید خاطرنشان کرد؛ تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی، از شرایط و محل نگهداری نامبرده در دست نمی باشد.
ا.ح