دو شهروند اهل سقز موقتا و با قرار وثیقه آزاد شدند

ک.م.م.ک:

شنبه ۸ مهر ۱۴۰۱ خورشیدی، دو شهروند با اسامی “فاروق مرتضایی” ۵۳ ساله و “شاهو. م” هر دو اهل سقز با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

بر اساس گزارشات، فاروق مرتضایی در مورخه ۲۸ شهریور از طریق تماس تلفنی توسط نیروهای امنیتی احضار و بلافاصله بازداشت شد.
همچنین شاهو. م نیز در روز چهارشنبه ۲۵ شهریور در جریان تظاهرات مردمی علیه قتل ژینا امینی بازداشت شدە است.

بر اساس گزارش‌ها، به دلیل کثرت بازداشت شدگان و نبود بازداشتگاه، آزادی برخی از شهروندان با قید وثیقه انجام می‌گیرد.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید