وریا غفوری بازداشت شد

ک.م.م.ک:

یکشنبە ۱۰ مهرماە ۱۴۰۱خورشیدی، وریا غفوری بازیکن سرشناس فوتبال فولاد خوزستان و اهل شهرستان سنندج(سنە) توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد.

بر اساس گزارش، بازداشت وریا غفوری کاپیتان سابق فوتبال استقلال تهران و عضو سابق تیم ملی فوتبال ایران، در رابطە با حمایت از خیزش سراسری مردم در ایران نسبت بە کشتە شدن ژینا امینی دختر ۲۲ سالە سقزی توسط گشت ارشاد تهران، صورت گرفتە است.

تاکنون از وضعیت و سرنوشت این بازیکن فوتبال اطاعی در دست نمی باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید