کشته شدن یک شهروند مسن

ک.م.م.ک:

شنبه ۹مهر ۱۴۰۱ خورشیدی ، یک شهروند با هویت “محمد فرج رحیمی”، ٦٠ سالە و اهل روستای “رجبی” از توابع ثلاث باباجانی در پی شلیک نظامیان حکومت ایران جان خود را از دست داد.

شایان ذکر است که تا لحظه انتشار این خبر اطلاعات بیشتری در مورد کشته شدن این شهروند منتشر نشده است.

ک.م