تداوم بازداشت فوتبالیست ها، کاوە رضایی بازداشت شد

ک.م.م.ک:

جمعە ٨ مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، “کاوە رضایی” بازیکن ۳۰سالە فوتبال اهل شهر شاباد از استان کرماشان و عضو در تیم تراکتور سازی تبریز توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در تهران بازداشت و بە بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

بر اساس گزارش، این بازیکن فوتبال بە دلیل حمایت از ملت کورد در برابر حملات هوایی حکومت اسلامی ایران بە اردوگاە و کمپ پناهندگان سیاسی در اقلیم کوردستان بازداشت شد.

لازم بە ذکر است کە، کاوە رضایی، مانند علی کریمی و چندتن از بازیکنان فوتبال ازشروع تجمعات اعتراضی سراسری بە کشتەشدن ژینا امینی توسط گشت ارشاد تهران، با گذاشتن پست و استوری در اکانت خود در اپ اینستاگرام، همراە با مردم نسبت بە کشتار، بازداشت و یورش بە معترضین، اعتراض می کرد.

کاوە رضایی بە مدت چندسال در لیگ فوتبال بلژیک بازی می کرد و بە تازگی بە ایران  برگشتە و بە تیم تراکتور سازی تبریز پیوستە است.

م.ه