جمعیت حقوق بشر کوردستان
بازداشتسلایدرصنفی

بیجارگروس؛ بازداشت یک فعال صنفی فرهنگیان

ک.م.م.ک:

سه شنبه ۵ مهر ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند به نام، “سیدمحمد کرم زمانی”یکی از اعضای کانون صنفی فرهنگیان ساکن شهر بیجارگروس، پس از اعضار از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازگشت شد.

بنابرگزارشات دریافتی؛ نامبرده توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران، به بازداشت امنیتی در شهر سنندج انتقال داده شد.

باید خاطرنشان کرد؛ تا زمان نگارش این خبر، هیچ اطلاعی از اتهامات وارده و شرایط فعلی نامبرده در دست نمی باشد.
ا.ح

Related posts

اجرای حکم شلاق محمد محمدرضایی نماینده سابق بیجار به اجرا درآمد

Rahim Kholafai

کشته شدن یک جوان بر اثر انفجار مین

Rahim Kholafai

پایان اعتصاب غذای خدیرزاده