بازداشت دو شهروند معترض در شهرهای پیرانشار و مهاباد

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۶ مهر ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، دو شهروند به نام، “امیر عبدالله زاده” اهل شهر مهاباد و “احمد قادری” ۵۰ ساله اهل پیرانشار، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدند.

بنابرگزارشات دریافتی؛ نیروهای امنیتی حکومت ایران، در جهت سرکوب تجمعات اعتراضی مردمی به قتل حکومتی ژینا امینی، این شهروندان را بازداشت کرده است.

باید خاطر نشان کرد؛ تا زمان نگارش این خبر، هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت آنها، در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید