بر اثر بمباران کمپ پناهندگان سیاسی از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کوردستان ۲ نفر جان باختە و تعدادی زخمی شدند

ک.م.م.ک:

چهارشنبە ۲٨ سپتامبر ۲۰۲۲ برابر با ۶ مهرماە ۱۴۰۱ و در چهارمین روز متوالی، حکومت جمهوری اسلامی ایران اردوگاههای کمپ پناهندگان سیاسی واقع در منطقە کویە(کویسنجق) در اقلیم کوردستان را هدف حملات موشکی قرار دادە کە طبق اعلام رسانەهای غیر رسمی دو شهروند زن بە نامهای “هاجر(…) و مرضیە(…)” جان خود را از دست دادە و تعداد ۹ کودک زخمی شدند.

براساس گزارش، حملات موشکی حکومت ایران بە یک مدرسە واقع در اردوگاە انجام شدە کە کودکان پناهندەگان در کلاس درس حضور داشتند. اردوگاە مذکور متعلق بە خانوادە اعضای حزب دموکرات کوردستان ایران می باشد.

از سوی دیگر و در تداوم بمبارانهای دولت اسلامی ایران، اردوگاەهای احزاب کوملە زحمتکیشان کوردستان در اطراف سلیمانیە، حزب پارت آزادی(پاک) در نزدیکی شهر هولیر و مقرهای حزب حیات آزادی کوردستان(پژاک) نیز مورد حملە پهبادهای انتحاری جمهوری اسلامی قرار گرفتە است کە هنوز از میزان خسارت جانی آن اطلاع دقیقی دردست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان اعلام میدارد، حکومت اسلامی ایران در حالی با موشک اردوگاە پناهندگان را مورد حملە قراردادە است کە این اردوگاها زیر نظر سازمان جهانی UN ادارە میشوند وبدین ترتیب جامعە بین الملل و دولتهای عراق و حکومت اقلیم کوردستان در این مورد باید سریعا مداخلە کردە و با محکوم کردن این حملات ازسوی جمهوری اسلامی ایران، بە سریعترین شیوە ممکن این حکومت را از ادامە حملات باز دارند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید