جمعیت حقوق بشر کوردستان
بازداشتسلایدر

اشنویه «شنو»؛ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران

ک.م.م.ک:

سه شنبه ۵ مهرماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند به نام، فرهاد احمدپور ۲۰ ساله، از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد.

بنابرگزارشات دریافتی؛ نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بدون ارائه حکم قاضی وارد منزل نامبرده شده، پس از بازداشت وی را به مکانی نامعلوم انتقال داده اند.

باید خاطرنشان کرد؛ تا زمان نگارش این خبر از شرایط نامبرده، هیچ اطلاعی در دست نمی باشد.
ا.ح

Related posts

شنو‌؛ آزادی یک شهروند به شیوه موقت

بانه؛ یک کولبر به ضرب گلوله سپاه پاسداران ایران کشته شد

Bilal Enferadi

اجرای حکم ۲۱ ماه حبس خانگی مهوش توسلی در پیرانشار

Rahim Kholafai