سقز؛ بازداشت و بی اطلاعی از سرنوشت ۲ شهروند بازداشت شده

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۴ مهرماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند به نام رزگار بهرامی ۳۰ ساله و اهل سقز از سوی نیروهای سرکوبگر حکومت ایران بازگشت شد.

در همین چهارچوب ؛ پنج شنبه ۳۱ شهریور ماه نیز یک شهروند به نام، شورش طلایی ۴۰ ساله، از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده، و پس از تفتیش منزل نامبرده به مکانی نامعلوم انتقال داده شد.

باید خاطرنشان کرد؛ بازداشت شده گان در جریان اعتراضات مردمی، به قتل حکومتی ژینا امینی از سوی نیروهای سرکوبگر حکومت ایران بازداشت، و از شرایط و محل نگهداری آنها هیچ اطلاعاتی در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید