مشخصات ۶ نفر از بازاشت شدگان اعتراضات بە کشتە شدن ژینا امینی

ک.م.م.ک:

پنج شنبە ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی، درجریان اعتراضات سراسری بە کشتە شدن ژینا امینی توسط نیروهای گشت ارشاد تهران، یک شهروند یک نوجوان اهل پاوە بە نام “آکار سلیمی” ١۶ سالە و یک شهروند بە نام “بختیار صمدی” در محل کارش توسط نیروهای امنیتی ادارە اطلاعات سپاە بازداشت شدند.

از دیگرسو، چهارشبە ۳۰ شهریور یک شهروند اهل سنندج(سنە) بە نام “پریا مرتضایی” توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت و تاکنون از سرنوشت وی اطلاعی دردست نیست.

همچنین در روز ۲٨ شهریور دو شهروند دیگر اهل سنندج(سنە) بە اسامی “محمد کاظمی” ۶۰ سالە و “متین اسدی” ١۶ سالە پسر شافع اهل روستای شیان و ساکن شهرک حسن آباد سنندج از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدند.

در ادامە و در شهر کامیران نیروهای ادارە اطلاعات یک شهروند دیگربە نام ” زانیار صبوری” را بازداشت کردە کە تا لحظە تهیە خبر سرنوشت وی نامعلوم می باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید