یکی از مادران صلح در سنندج بازداشت شد

ک.م.م.ک:

دوشنبە ۲٨ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی، یکی از مادران صلح در سنندج(سنە) بە نام “منیرە محمدی” توسط مامورین امنیتی ادارە اطلاعات سپاە پاسدران جمهوری اسلامی ایران ربودە شد و تاکنون از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.

براساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای ادارە اطلاعات سپاە نامبردە را در منزل شخصی خود ربودە و بە مکان نا مشخصی منتقل کردند.

منیرە محمدی فعال فرهنگی، از اعضای جمعیت سبز کوردستان و از اعضای گروە داوطلبین هلال احمر بودە کە خدمات شایانی در زمینە فرهنگی و زیست میحطی در شهر سنندج داشتە است.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید