بی اطلاعی از سرنوشت یک شهروند بازداشتی

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۳۰شهریور ۱۴۰۱خورشیدی، یک شهروند با هویت “یونس چوکلی”، ٣٤ ساله، فرزند محمود و اهل مهاباد توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در این شهر بازداشت شد.

لازم به ذکر است که، این شهروند بدون ارائه حکم قضایی در منزلش توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده است.

شایان ذکر است که تا لحظه انتشار این خبر از سرنوشت یونس چوکلی هیچ اطلاعی در دسترس نمی باشد.

ک.م