بازداشت یکی دیگر از شهروندان در اشنویه(شنو)

ک.م.م.ک:

شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ خورشیدی ،یک شهروند با هویت “ایوب اسماعیلیان”، فرزند سلیمان، اهل محله “تاچین آباد” اشنویه(شنو) توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در این شهر بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

لازم به ذکر است که ایوب اسماعیلیان در جریان تجمعات اعتراضی به قتل حکومتی ژینا امینی توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده است.

ک.م