سیاوش حیاتی در کرماشان بازداشت شد

ک.م.م.ک:

جمعە اول مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، “سیاوش حیاتی” دبیر کل جبهە متحد کورد و سخنگوی مجمع مشورتی فعالین یارسان در روستای ورگمە از توابع دالاهو با حکم دادستانی جمهوری اسلامی ایران در دالاهو بازداشت و بە ادارە اطلاعات منتقل شد.

لازم بە ذکر است کە، سیاوش حیاتی روز پنج شنبە در مراسم هفتم جان باختن “مینو مجیدی” یکی از فعالین زن کشتە شدن در جریان اعتراضات سراسری بە کشتە شدن ژینا امینی، شرکت کردە و در این مراسم سخنرانی کرد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید