ادامە بازداشت ها در سقز

ک.م.م.ک:

شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت “آریا مجیدپور”، ۱۸ ساله و اهل سقز توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در سقز بازداشت شدە و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

لازم به ذکر است که، از سرنوشت این شهروند هیچ اطلاعی در دسترس نمی باشد.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید