جان باختن یک نوجوان در اعتراضات پیرانشهر

ک.م.م.ک:

سە شنبە ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی، یک نوجوان ۱۶ سالە بە نام “زکریا خیال(سلیمانی)” بر اثر تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پیرانشهر(پیرانشار)  جان خود را از دست داد.

بر اساس گزارش، شامگاە روز سەشنبە درسومین روز اعتراضات سراسری بە کشتەشدن ژینا امینی، نیروهای مسلح ضد شورش حکومت ایران با شلیک مستقیم بە سوی معترضین شهر پیرانشهر موجب کشتە شدن این نوجوان شدند.
م.هدیدگاهتان را بنویسید